Html Kod Rehberi

Html Kod Rehberi

HTML Kod Rehberi 

 1. <!–…–>: Açıklama Ekleme
 2. <!DOCTYPE>: Dosya Türü Yazma
 3. <a>: Site içi veya dışı bağlantı vermek için kullanılır.
 4. <abbr>: Kuruluş ve yer gibi isimlerin kısaltılmasında kullanılır.
 5. <acronym>: Kısaltmanın açıklamasını eklemek için kullanılır.
 6. <address>: Adres eklemek için kullanılır.
 7. <area>: Resim üzerinde alan belirtmek için kullanılır.
 8. <base>: Bağlantılar için ana yol bildirirken kullanılır. 
 9. <blockquote>: Herhangi bir kaynaktan/siteden alıntı yapıldığında belirtmek için kullanılır.
 10. <br>: Alt satıra geçmek için kullanılır. <br /> şeklinde kullanılır.
 11. <button>: Buton oluşturmak için kullanılır. (Gönder, indir, yükle vb.)
 12. <caption>: Tablo başlığı belirtmek için kullanılır.
 13. <code>: Bilgisayar kodu şeklinde yazmak için kullanılır.
 14. <dd>: Açıklama eklemek için kullanılır.
 15. <div>: Kodları gruplandırmak ve dosyada alan belirtmek için kullanılır. Bir sitede üst kısım, alt kısım, yorum ve içerik gibi birçok farklı alanın karışmaması için kullanılır.
 16. <fieldset>: Alan belirlemek için kullanılır. <div> etiketi ile benzer. Yazılan kodun çerçeve içine alınmasını sağlar.
 17. <form>: Form (İletişim formu gibi…) eklemek için kullanılır. İnput eiketleri ile birlikte kullanılır.
 18. <frame>: Çerçeve oluşturmak için kullanılır.
 19. <frameset>: Çerçeve dizisi oluşturmak için kullanılır.
 20. <img>: Resim eklemek için kullanılır.
 21. <ul>,<li>, <ol>: Listeleme yaparken kullanılır. Oluşturulan her liste için <ul> tagı açılmalı ve içerisine <li> ve <ol> tagları eklenmeli. <li> ve <ol> için aynı kullanım söz konusu değildir. <li> nokta şeklinde liste yaparken <ol> numaralandırma ile liste yapar.
 22. <meta>: <head> ve </head> tagları arasında kullanılır. meta etiketlerinin doğrulanması ve sistemle ilgili bilgi vermek için kullanılır.
 23. <option>: <select> tagı ile birlikte kullanılır. <select> tagı ile belirlediğiniz seçimin her seçeneğinde <option> kullanılır.
 24. <pre>: Kod paylaşımı yapılmak istendiğinde kullanılır. <pre>….</pre> tagları arasında yazdığınız kodlar çalışmayacak sadece gösterilecektir. Yani yazdığınız kodların çalışmadan gösterilmesi için kullanılır.
 25. <select>: Seçim yapmak için kullanılır. Sayfada yer alan herhangi bir seçim kutusu için kullanılır. Örneğin; yaş, cinsiyet, şehir, bölge vb.
 26. <script>: JavaScript kodlarını çağırırken kullanılır.
 27. <style>: CSS kodlarının çağrılmasında kullanılır.
 28. <table>: Tablo oluşturmak için kullanılır. Tablonun satırları için <tr>, sütunları için <th> tagları kullanılır. <tbody> ve <thead> etiketleri de tablo oluştururken kullanılır. Başlık ve içerik satırını belirtir.
 29. H1,…H2: Heading etiketlerine listenin en sonunda değinmek istedik. Heading etiketleri mutlaka bilinmesi gereken HTML etiketleridir. Büyükten küçüğe doğru sıralanan başlık etiketleridir. Yazınız içerisinde hiyerarşik yapı oluşturmanızı sağlar. En büyük başlık H1 ve en küçük olanda H6’dır.

HTML Kod Rehberi olarak sizlerle paylaştığımız bu yazımızda temel ve en çok kullanılan HTML etiketlerini sizlerle paylaştık. HTML etiketlerini elbette yukarıda yer alanlar ile sınırlamıyoruz. Bunlar dışında kullanılan başka HTML etiketleri de mevcut. HTML kodları ve taglar ile ilgili diğer sorunlarınız için bizlere ulaşmanız yeterli.

DİĞER BLOG / DUYURU